എന്റെ ജീവിതം

 

ആ ജീവിതം ഇനി എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല … എന്റെ 22 nd വയസ്സുമുതൽ എനിക്ക് അത് നഷ്ടമായി … ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല … എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സന്തോഷം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലെ തീ ആരും കണ്ടില്ല … ഞാൻ കാണിച്ചില്ല …. ഞാൻ കാരണം ആരും വേദനിക്കരുത് …അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നത് … ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ട്ടം എന്നെ ഓർത്തു മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് … അവർ ഒരിക്കലും തോൽക്കരുത് … എന്റെ തോൽവി അത് ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റു വാങ്ങിയതാണ് … എനിക്കതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല …

വിരഹം

 

ഞാനും ഓർക്കാറുണ്ട് … ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തു …കൈ പിടിച്ചു ഒപ്പം നടന്നെങ്കിൽ എന്ന് … But now ?


പ്രണയം

 

ജീവിതം ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് പോലെ ആവണമെന്നില്ല.. എങ്കിലും അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു … വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്ന വാശിയോടെ … but me ?


The best nail art 2019

New Nail Art 2019 💄😱 The Best Nail Art Designs Compilation

Posted by Nails + on Sunday, January 13, 2019


Origami

Posted by 5-Minute Crafts on Wednesday, January 9, 2019


Easy make up tricks

Totally easy makeup tricks. 😉

Posted by 5-Minute Crafts on Tuesday, January 8, 2019


Drawing hacks

Smart and easy drawing hacks. 👌

Posted by 5-Minute Crafts on Tuesday, January 8, 2019


Bag ideas

COOL BAGS YOU CAN DIY

Cool bags that you can DIY. 😎

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Tuesday, January 8, 2019


Eyeliner tips

Perfect eyeliner tips you should try 😍😘

Posted by MetDaan on Thursday, January 3, 2019


Eye make-up

Useful Eye Liner & Brows Tips! Flawless Looks 😍😘

Posted by MetDaan on Thursday, January 3, 2019


Make up tips

Quick and useful makeup tips. 😉

Posted by 5-Minute Crafts on Wednesday, January 2, 2019


Crayon crafts

Go cray cray with these 4 colorful crayon crafts!

Go cray cray with these 4 colorful crayon crafts!

Posted by Blossom on Sunday, April 8, 2018


Sponge hacks

Clever Sponge Hacks

Surprisingly clever ways to use sponges. 😉

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Thursday, March 15, 2018


Life hacks

Life Quality Hacks

Surprising hacks to improve your life quality. 😎

Posted by 5-Minute Crafts on Wednesday, November 7, 2018


Sew like a Pro.. 5 minutes craft

Sew like a PRO!👌 bit.ly/2QksRyz

Posted by 5-Minute Crafts on Monday, September 10, 2018


Yarn ideas

Cute and Warm Yarn Crafts

Cute and warm yarn crafts. ❄

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Friday, December 28, 2018


5 minutes craft for dress

Clothes Decor

Amazing clothes decor ideas for everyone. 😻

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Thursday, July 5, 2018


Mind blowing experiments by blossom

7 easy experiments that will have your mind boggled

7 easy experiments that will have your mind boggled

Posted by Blossom on Tuesday, December 18, 2018


5 minutes craft for garden

Plant arts and hacks

Plant arts and hacks for gardening lovers. 🌿

Posted by 5-Minute Crafts KIDS on Sunday, June 17, 2018


Turmeric Hacks

Ep.83: 8 Turmeric Hack – Beauty Hacks

You probably didn’t know you needed turmeric in your life!

Posted by Beauty Studio on Tuesday, October 16, 2018